T R E
Slovenija       
TRE logo

Z metodo TRE boste spoznali
zdravilno moč samodejnega
nevrogenega tresenja za
 sproščanje travm, stresa,
napetosti in bolečine

 

Revolucionarna metoda TRE - Trauma Releasing Exercises  

                  Uradna stran TRE v Sloveniji

 

 


Program za pridobitev certifikata TRE®

Globalni program (GCTP) usposabljanja za pridobitev certifikata TRE  omogoča posameznikom, da postanejo certificirani praktiki TRE in tako metodo TRE, ki slovi kot način za učinkovito sproščanje stresa, poučujejo drugim posameznikom in manjšim skupinam. Postopek za pridobitev certifikata praktika TRE (posameznik, ki je že usposobljen za izvajanje manualnih terapij) pripravi tudi na vključitev blagih fizinčnih intervencij (kot je to primerno).

Informacije, ki so navedene v nadaljevanju zagotavljajo pregled certifikacijskega programa usposabljanja za Slovenijo. Ta temelji na minimalnih zahtevah v zvezi s smernicami TRE LLC za globalni program usposabljanja za pridobitev certifikata TRE. TRE CT-Certificirani inštruktor (3.stopnja) certifikacijski program lahko prilagaja s številom certifikacijskih ur in njihovo izvedbo glede na lokalne okoliščine.


Akreditirani praktik metode TRE
 
(povzetek zahtev certifikacijskega programa)

 • Udeležba na dveh 3-dnevnih delavnicah (modul 1 in modul 2), ki zadevajo teorijo TRE in druge praktične informacije. Med posameznima moduloma je dovoljeno do osem (8) mesecev razmaka.

 • Vpis v certifikacijski program.

 • Pričetek z certifikacijskim programom po enem mesecu osebne prakse metode TRE in zapiskov osebnih izkušenj. Najdaljši dovoljen razmak je do treh (3) mesecev po zaključku 1. modula. V drugem primeru je potrebna ponovna udeležba 1.modula.

 • Dokončanje učnega načrta za certifikacijsko usposabljanje.

 • Najmanj štirideset (40) ur vodenja dnevnika o osebnem izvajanju metode TRE® med certifikacijskim programom.

 • Vodenje dnevnika o izkušnjah TRE, ki izhajajo iz poučevanja posameznikov, kot tudi poučevanja skupin.

 • Najmanj štiri (4) supervizijske ure (izvajanja metode TRE), izvedene ob spremstvu certificiranega inštruktorja bodisi v živo bodisi kot posnetek ali preko programa Skypa.

 • Branje in oddaja kratkega pisnega poročila o vsakem zahtevanem čtivu.

 • Pet (5) ur vodenja posameznika skozi metodo TRE, izvedene ob spremstvu CT-certificiranega inštruktorja TRE bodisi osebno bodisi kot  posnetek ali preko programa Skype.

 • Ena (1) supervizijska ura za podajo ocene o usposobljenosti za poučevanje posameznikov, s pomočjo katere se ugotovi pripravljenost za nadaljevanje programa za vodenje skupin.

 • Praktične ure, ki vključujejo izmenjavo poučevanja z drugimi tečajniki in tresenje s skupino.

 • Štiri (4) supervizijske ure na katerih pripravnik/-ica vodi manjšo skupino posameznikov bodisi osebno bodisi kot posnetek ali preko programa Skype.

 • Končna supervizijska ura, kjer se metodo TRE poučuje skupini posameznikov s pomočjo katere se pred izdajo certifikata praktiku TRE ugotovi njegova/-na polna usposobljenost.

Ko tečajnik napreduje skozi program za pridobitev certifikata, CT-certificirani inštruktor za, zagotovitev usposobljenosti in potrebnega razumevanja, kadarkoli med programom lahko svetuje, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure ali zasebne vadbene ure.

Strošek za pridobitev naziva certificirani praktik TRE minimalno 1.740,00 EUR (vključno z udeležbo na dveh delavnicah – modul 1 in modul 2).
Strošek za pridobitev certifikata je porazdeljen preko celotnega certifikacijskega programa.

*Tečajniki, ki bi želeli strošek za pridobitev certifikata poravnati v 
enkratnem znesku, bodo upravičeni do 10% popusta na supervizijske ure
 s slovensko govorečim CT-certificiranim inštruktorjem/-ico.

V primeru, da je izbrani CT iz druge države, bo le-ta svoj strošek določil/-la sam/-ma. Potrebno je tudi, da pripravnik/-ica razume in tekoče govori jezik izbranega CT inštruktorja/ supervizorja ter lahko pravilno prevede odgovore vodenih posameznikov in skupin. V nasprotnem primeru mora pripravnik/-ica organizirati prevajalca za vse ure.

Priporoča se, da tečajniki vzpostavijo ustrezen odnos s svojim certifikacijskim supervizorjem in z njim/njo ohranijo reden stik. Prav tako se pričakuje, da si bodo tečajniki organizirali redne supervizijske ure, ki bodo v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata in njihovim učnim načrtom.

 

........................................................................................................
Opomba:
udeležba na tridnevni, enodnevni ali mini delavnici, ne omogoča poučevanja metode TRE® ali dela s splošno javnostjo.