Proces certifikacije

Začetek izobraževanja za TRE inštruktorja 2022 z modulom 1 bo 24.-25.9.2022.

Program za pridobitev certifikata Inštruktor metode TRE

Globalni program usposabljanja omogoča posameznikom, da postanejo certificirani inštruktorji TRE in tako metodo TRE poučujejo posameznikom in manjšim skupinam kjerkoli po svetu.

Informacije, ki so navedene v nadaljevanju, zagotavljajo pregled certifikacijskega programa za Slovenijo. Ta temelji na minimalnih zahtevah v zvezi s smernicami TRE LLC za globalni program usposabljanja za pridobitev certifikata TRE


Povzetek zahtev certifikacijskega programa

 • Udeležba na treh 2-dnevnih delavnicah (modul 1, modul 2 in 3). Med posameznimi moduli je dovoljeno do osem (8) mesecev razmaka.

 • Vpis v certifikacijski program.

 • Pričetek s certifikacijskim programom po enem mesecu osebne prakse TRE in zapisa osebnih izkušenj. Najdaljši dovoljen razmak je do treh (3) mesecev po zaključku 1. modula. V nasprotnem primeru je potrebna ponovna udeležba na modulu.

 • Kratek povzetek predpisane literature.

 • Najmanj štirideset (40) ur vodenja dnevnika o osebnem izvajanju TRE, razporejenih čez celoten certifikacijski program.

 • Vodenje dnevnika o izkušnjah s TRE, ki izhajajo iz poučevanja posameznikov in skupin (vodenje prostovoljca čez vsaj 8 srečanj TRE).

 • Dve (2) supervizijski uri lastnega izvajanja metode TRE ob spremstvu TRE učitelja bodisi v živo ali preko spleta.

 • Štiri (4) ure vodenja prostovoljca skozi metodo TRE v živo ali kot posnetek.

 • Ure za vajo z drugimi pripravniki.

 • Pet (5) supervizijskih ur na katerih pripravnik/-ica vodi manjšo skupino prostovoljcev (v živo ali kot posnetek).

 • Ena (1) ura pogovora z namenom pregleda lastnega procesa in (teoretičnega) razumevanja TRE procesa.

 • Certifikacijska ura, kjer se izvede TRE v skupini prostovoljcev z namenom, da se preveri usposobljenost za podelitev certifikata.

TRE učitelj lahko med certifikacijskim programom svetuje dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE za zagotovitev usposobljenosti in potrebnega razumevanja.


Okvirni strošek za pridobitev naziva certificirani inštruktor TRE je cca. 1670 EUR (750 EUR trije moduli, 35 USD administracijski strošek TRE for All, 50 EUR vpisnina v certifikacijski proces, 840 EUR 12 supervizijskih ur. Zaključna certifikacijska ura se plača dodatno glede na cenik TRE učitelja. Literaturo si je možno izposoditi ali kupiti. Strošek za pridobitev certifikata je porazdeljen preko celotnega certifikacijskega programa.

Priporoča se, da pripravniki vzpostavijo ustrezen odnos s svojim certifikacijskim supervizorjem in z njim/njo ohranijo reden stik. Prav tako se pričakuje, da si bodo tečajniki organizirali redne supervizijske ure, ki bodo v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata in njihovim učnim načrtom.


Časovni potek

 • udeležba na modulu 1 (24.-25.9.2022)

 • 30min uvodni razgovor za sprejem v certifikacijski proces (po cca. enem mesecu osebne prakse TRE)

 • 1. supervizijska ura (lastno izvajanje TRE)

 • udeležba na modulu 2 (5.-6.11.2022)

 • osebna praksa TRE (vsaj 40 ur do konca certifikacije)

 • vsaj 4x kot udeleženec v izmenjavi TRE z drugimi pripravniki

 • vodenje prostovoljcev za vajo

 • 3 supervizijske ure*: 1 ura TRE pri TRE učitelju, 2 uri vodenje prostovoljca

 • udeležba na modulu 3

 • vsaj 4x kot udeleženec skupinskega izvajanja TRE (z drugimi pripravniki ali pri certificiranih inštruktorjih)

 • vodenje skupin prostovoljcev za vajo

 • 4 supervizijske ure*: 1 ura vodenje 8-tedenskega prostovoljca, 3 ure vodenje skupin prostovoljcev

 • supervizijski vikend (nadomešča 3 supervizijske ure)

 • 1 supervizijska ura pregled osebnega procesa in teoretično/izkustvenega razumevanja TRE

 • zaključna certifikacijska ura (vodenje skupine prostovoljcev) v živo

*Supervizijska ura traja 75-90 min. Število supervizijskih ur se lahko spremeni, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE.

Certifikacijski proces lahko traja največ 18 mesecev, v nasprotnem primeru je potrebna osvežitev modulov.