Proces certifikacije

Začetek izobraževanja za TRE inštruktorja 2024 z modulom 1 bo 24.-25.8. in 31.8.-1.9.2024 

Program za pridobitev certifikata Inštruktor metode TRE

Globalni program usposabljanja omogoča posameznikom, da postanejo certificirani inštruktorji TRE in tako metodo TRE poučujejo posameznikom in manjšim skupinam kjerkoli po svetu.

Informacije, ki so navedene v nadaljevanju, zagotavljajo pregled certifikacijskega programa za Slovenijo. Ta temelji na minimalnih zahtevah v zvezi s smernicami TRE LLC za globalni program usposabljanja za pridobitev certifikata TRE.


Povzetek zahtev certifikacijskega programa

TRE učitelj lahko med certifikacijskim programom svetuje dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE za zagotovitev usposobljenosti in potrebnega razumevanja.


Okvirni strošek za pridobitev naziva certificirani inštruktor TRE je cca. 1855 EUR (750 EUR trije moduli, 35 USD administracijski strošek TRE for All, 50 EUR vpisnina v certifikacijski proces, 1020 EUR 12 supervizijskih srečanj (po 90 min). Literaturo si je možno izposoditi ali kupiti. Strošek za pridobitev certifikata je porazdeljen čez celoten certifikacijski program.

Priporoča se, da pripravniki vzpostavijo ustrezen odnos s svojim certifikacijskim supervizorjem in z njim/njo ohranijo reden stik. Prav tako se pričakuje, da si bodo tečajniki organizirali redne supervizijske ure, ki bodo v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata in njihovim učnim načrtom.


Časovni potek

  

*Število supervizijskih ur se lahko spremeni, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE.

Certifikacijski proces - od vpisa - lahko traja največ 18 mesecev, v nasprotnem primeru je potrebna osvežitev modulov.